پروژه دادسرای روحانیت

نام پروژه: دادسراروحانیت

کارفرما: بتون اریا طرح اسپادانا

مدیر پروژه: نوید رضایی

مدیرکارگاه: نوید رضایی

وضعیت پروژه: تکمیل شده

محل اجرا: (استان و شهر) اصفهان -اصفهان

موقعیت (آدرس):  اصفهان خیابان فلسطین -خیابان فردوسی،مجتمع نیکان

مدت اجرا :  ماه6

سال شروع:1396

سال خاتمه:1396

کاربری پروژه تجاری

نوع پیمان: خرید ، طراحی، نصب، راه‌اندازی، سرویس،ونگهداری،

نوع خدمات: اسانسور

تعداد آسانسور:2

تعداد پله برقی:

تعداد بلوک:1

تعداد طبقات:6

توضیحات پروژه:

طراحی و تامین کلیه قطعات و تجهیزات 2ئستگاه اسانسور کششی با کاربری مسافر بر با 6 توقف و ظرفیت های 12نفره و 8 نفره

 

 

 

 

 

پروژه “دادسراروحانیت” با کارفرمایی شرکت “بتون اریا طرح اسپادانا” و با مدیریت پروژه نوید رضایی و همچنین مدیریت کارگاه نیز توسط ایشان انجام شده است. این پروژه در شهر اصفهان با وضعیت تکمیل شده اجرا شده است. محل اجرای پروژه خیابان فلسطین – خیابان فردوسی، مجتمع نیکان در شهر اصفهان می‌باشد.

این پروژه شامل 2 دستگاه اسانسور کششی با ظرفیت های 12 نفره و 8 نفره و کاربری مسافر بر با 6 توقف می‌باشد. تعداد بلوک‌ها در این پروژه 1 عدد و تعداد طبقات آن 6 طبقه است. همچنین، این پروژه در سال 1396 با مدت اجرای 6 ماه، از طریق خرید، طراحی، نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری انجام شده است.