پروژه سکوت شامل طراحی و تأمین کلیه قطعات و تجهیزات 1 دستگاه آسانسور کششی با کاربری مسافربر با 5 توقف​

در این پروژه باهدف ایجاد امکانات رفاهی و مدرن در یک مجتمع مسکونی، یک دستگاه آسانسور کششی با کاربری مسافربر و با 5 توقف طراحی و تأمین‌شده است.

یکی از ویژگی‌های این پروژه، تأمین کلیه قطعات و تجهیزات آسانسور توسط گروه مجرب و کارآزموده‌ای بود که توسط شرکت آوا فراز بدیع پارسیان مدیریت شد. این امر باعث شد که پروژه به‌طور کامل به‌موقع به پایان برسد و به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

همه قطعات و تجهیزات این آسانسور با رعایت استانداردهای جهانی تهیه و نصب شده‌اند تا اطمینان از عملکرد ایمن و کارآمد آن حاصل گردد.

شرکت آوا فراز بدیع پارسیان با بهره‌گیری از تخصص و تجربه‌ی گروه فنی و کارآزموده خود، به طراحی و نصب این آسانسور پرداخته است و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، عملکرد بهینه این آسانسور را تضمین کرده است.

همچنین، با ارائه خدمات نگهداری و سرویس مناسب، تجربه‌ی مطمئن و مطلوبی را برای ساکنان این مجتمع مسکونی و کارفرمای آن فراهم آورده است.

پروژه سکوت

نام پروژه: سکوت

کارفرما: مهندس سکوت

مدیر پروژه: بهمن گارد

مدیر کارگاه: بهمن گارد

وضعیت پروژه تکمیل‌شده

محل اجرا: استان اصفهان – شهر اصفهان 

آدرس: اصفهان خیابان هشت‌بهشت شرقی 

مدت اجرا : ماه 4

سال شروع: 1395

سال خاتمه: 1395

کاربری پروژه: مسکونی

نوع پیمان: خرید، طراحی، نصب، راه‌اندازی، سرویس و نگهداری

نوع خدمات: آسانسور

تعداد آسانسور:1

تعداد بلوک:1

تعداد طبقات: 5